Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Naalien pesien va­paah­toi­sia in­ven­toi­jia kou­lu­te­taan par­hail­laan Kil­pis­jär­vel­lä – "Va­paaeh­toi­set tärkeä apu"

Vanhojen naalipesien inventointikurssia on parhaillaan menossa Kilpisjärvellä. Kurssia vetämässä Tuomo Ollila.
Vanhojen naalipesien inventointikurssia on parhaillaan menossa Kilpisjärvellä. Kurssia vetämässä Tuomo Ollila.
Kuva: Petteri Tolvanen

Naalien vanhojen pesäpaikkojen inventoijia koulutetaan parjaillaan Kilpisjärvellä. Asialla ovat Metsähallituksen Luontopalvelut ja WWF, jotka kouluttavat vapaaehtoisia nyt toistamiseen.

Naalien pesinnän uskotaan olevan nyt todennäköisempää kuin vuosikymmeniin, eikä mahdollista pesintää haluta jättää huomaamatta.