Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Met­sä­kes­kus vä­hen­tää 50 työn­te­ki­jää ja muuttaa 30 työ­suh­det­ta mää­rä­ai­kai­sik­si

Metsäkeskus luopuu yksilöllisestä metsänomistajaneuvonnasta.

Metsäkeskuksen sopeutustarve vuosien 2024 ja 2025 aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.
Metsäkeskuksen sopeutustarve vuosien 2024 ja 2025 aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Metsäkeskus irtisanoo 50 työntekijää ja muuttaa 30 tehtävää määräaikaisiksi.

Vuoden loppuun mennessä Metsäkeskuksessa päättyy eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen kautta lisäksi 30 työsuhdetta. Koko henkilöstö myös lomautetaan ensi vuoden aikana 1–5 viikon ajaksi. Metsäkeskuksessa työskentelee tällä hetkellä vajaat 540 henkilöä, heistä määräaikaisina liki 70.

Metsäkeskus aloitti muutosneuvottelut syyskuussa tavoitteena saada talous tasapainoon ja vastata toimintaympäristön muutoksiin. Keskuksen taloutta sopeutetaan vastaamaan tulevaa valtionavun leikkausta ja toiminnan alijäämää. Sopeutustarve vuosien 2024 ja 2025 aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.

Jatkossa Metsäkeskus luopuu yksilöllisestä metsänomistajaneuvonnasta ja muuttaa yritysneuvonnan toimintamallia. Neuvontaa tarjotaan jatkossakin sekä metsänomistaja- että yritysasiakkaille muun muassa asiakastuen kautta ja hyödyntäen monikanavaista sähköistä ja automatisoitua viestintää.

Metsäkeskuksen metsäasiantuntijoiden pääluottamusmies Jyrki Vuorenmaa varoitti vähennysten vaarantavan Metsäkeskuksen toimintakyvyn. Hän huomautti, että kaikki toimet huomioiden henkilöstövähennys nousee 100 henkilötyövuoteen vuoteen 2025 mennessä.

Myös metsäasiantuntijoiden järjestö näkee tilanteen täysin kestämättömäksi.

– Työnantaja on valintansa tehnyt. Talous saadaan tasapainoon, mutta metsäkeskuksen läsnäolo kentällä ja käytännön metsätaloudessa häviää, sanoo Metsäalan Asiantuntijoiden (METO) puheenjohtaja Stefan Borgman tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeriön ohjaama ja rahoittama Metsäkeskus neuvoo ja kouluttaa metsänomistajia metsien hoidossa, kestävässä hyödyntämisessä ja suojelussa. Lisäksi Metsäkeskus valvoo, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat metsää koskevia lakeja.