Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Mur­mans­kin alue­hal­lin­to vaatii kan­sain­vä­lis­tä YVAa Soklin kai­vos­hank­kees­ta

Murmanskin aluehallinto vaatii kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) Soklin kaivoshankkeesta.

Murmanskin alueen luonnonvarojen ja ekologian ministeriöä kiinnostaa, millaisia ympäristövaikutuksia hankkeella olisi Nuortti-Tuloman rajavesistössä. Vaatimuksesta ilmoitettiin Lapin ely-keskukseen lähetetyllä virallisella kirjeellä tällä viikolla.