Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Muis­te­taan ta­sa-ar­vo

Suomessa keskustellaan koronapassin mahdollisesta käyttöönotosta. Mikäli passi otetaan käyttöön, on pidettävä huolta, että sekä rokotetetuilla että syystä tai toisesta rokottamattomilla henkilöillä on yhdenvertainen mahdollisuus tilaisuuksien pääsemiseen.

Tässä asiassa voimme ottaa mallia Tanskasta, jossa maksuttomaan koronatestaukseen pääsee ilman ajanvarausta ja pikatestin tuloksen koronapasseineen saa tekstiviestillä noin puolen tunnin kuluessa testin ottamisen jälkeen.