Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Urheilu: RoKi tuup­paa­mas­sa Pe­li-Kar­hut ke­sä­lo­mal­le – kak­kos­erä oli neljän maalin herk­ku­het­ki

Vaalit: Lap­pi­lai­set ovat ah­ke­rim­pia en­nak­ko­ää­nes­tä­jiä koko maassa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Mitkä ovat val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön eh­do­tuk­set työl­li­syy­den ko­hen­ta­mi­sek­si? – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

Valtiosihteeri Martti Hetemäki Oulussa kesäkuussa 2020.
Valtiosihteeri Martti Hetemäki Oulussa kesäkuussa 2020.
Kuva: Leinonen Jukka

Valtiovarainministeriö julkaisee tänään perjantaina 14.8. ehdotuksensa työllisyyttä kohentaviksi toimiksi kello 13 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Ehdotusta esittelevät valtiosihteeri Martti Hetemäki, johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen ja erityisasiantuntija Jukka Mattila.

Hallitus päättää työllisyyttä vahvistavista toimista budjettiriihessä syyskuussa. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä 30 000 hengellä.

Katso valtiovarainministeriön tiedotustilaisuus suorana:

Valtiovarainministeriö esitti tiedotustilaisuudessa ehdotuspakettinsa, joka keskittyi kolmeen ilmiökokonaisuuteen: ikääntyneiden työllisyyteen, palvelurakenteeseen ja työttömyysetuuksiin sekä opintoetuuksiin.

Valtionvarainministeriö arvioi työllisyyden kasvavan noin 60 000 henkilöllä, mikäli hallituksen työllisyystoimet keskittyisivät näihin kokonaisuuksiin. Eniten valtiovarainministeriön mukaan työllistäisi ikääntyneisiin keskittyvät toimenpiteet.

Ikääntyneitä koskevassa kokonaisuudessa valtiovarainministeriö esitti Ruotsin mallin tapaista uudistusta, jossa luovutaan ikääntyneitä koskevista varhaisista työelämästä poistumisen väylistä.

Palveluiden ja työttömyysetuuksien kokonaisuudessa valtiovarainministeriö muuttaisi muun muassa työttömyysturvan työssäoloehtoa tulorekisteriä hyödyntäen siten, että työttömyysturvan enimmäiskesto kasvaisi työssäolon pituuden mukaan. Samalla uudistettaisiin työttömien palvelujärjestelmää panostamalla henkilökohtaisiin palveluihin, kuten säännöllisiin haastatteluihin, ja muuttamalla sanktioita.

Opintoetuuksien kokonaisuudessa valtiovarainministeriö ehdotti muun muassa opintotukikuukausien leikkaamista ja aikuiskoulutustuen lakkauttamista tai muuttamista velkapainotteisemmaksi.

Hetemäki totesi ehdotuspaketin sisältävän sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimenpiteitä.

– Työllisyyden lisäämisellä on erittäin iso vaikutus muun muassa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen.

– Toivotaan, että tämä virkamiesmuistio ohjaa syksyllä käytävää keskustelua oikeaan suuntaan, totesi Kärkkäinen.

Muistio on nähtävissä kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla.