Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Tilaajille

Miten kier­rä­tys­yh­tiö on voinut väl­tel­lä va­kuut­ta vuo­si­kau­sia? – Kemin Eko-Ro­mun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ym­pä­ris­tö­lu­van lain­voi­mai­sek­si tu­le­mi­sen jälkeen 200 000 euron vakuus

Kemin Eko-Romu on pitkään harjoittanut kierrätystoimintaa Kemin Ajoksessa.
Kemin Eko-Romu on pitkään harjoittanut kierrätystoimintaa Kemin Ajoksessa.
Kuva: Emma Taipale

Kierrätysalan toimija Kemin Eko-Romu oy on pystynyt välttelemään sille ympäristöluvassa määrätyn vakuuden asettamista vuosikausia. Lapin ely-keskus lähetti vuonna 2014 yhtiölle pyynnön 200 000 euron vakuuden asettamiseksi yrityksen ympäristöluvan tultua lainvoimaiseksi.

Vakuusasiaa on käsitelty tähän mennessä monessa virastossa ja oikeusistuimessa. Vakuuden avulla varmistetaan, että jäteasiat saadaan hoidettua kuntoon esimerkiksi silloin, jos jätteiden käsittelijä ajautuu konkurssiin.