Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Mistä voi­ma­joh­to yli väylän? Vuen­non­kos­ken vaih­to­eh­dois­ta ei ole pää­tök­siä, linja selviää syk­syl­lä.

Vuennonkosken vaihtoehdoista ei ole päätöksiä. Linja selviää syksyllä.

Ruotsin ja Suomen välinen voimajohto uudistetaan Tornionjoen yli lähivuosina. Uudistustyöhön liittyvää linjauksen tarkistusta on esitelty paikallisille Torniossa. Vanha linja on kulkenut Keminmaasta kohti Ylitornion puolella olevaa Vuennonkoskea Tornion kaupungin kylien taustassa.

Uusi voimalinjaus on 48 kilometriä pitkä, jossa voidaan hyödyntää nykyistä voimajohtokäytävää liki koko matkalta. Uutta linjausta tulee kaikkiaan noin neljä kilometriä.