Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Tilaajille

Mistä voi­ma­joh­to yli väylän? Vuen­non­kos­ken vaih­to­eh­dois­ta ei ole pää­tök­siä, linja selviää syk­syl­lä.

Vuennonkosken vaihtoehdoista ei ole päätöksiä. Linja selviää syksyllä.

Ruotsin ja Suomen välinen voimajohto uudistetaan Tornionjoen yli lähivuosina. Uudistustyöhön liittyvää linjauksen tarkistusta on esitelty paikallisille Torniossa. Vanha linja on kulkenut Keminmaasta kohti Ylitornion puolella olevaa Vuennonkoskea Tornion kaupungin kylien taustassa.

Uusi voimalinjaus on 48 kilometriä pitkä, jossa voidaan hyödyntää nykyistä voimajohtokäytävää liki koko matkalta. Uutta linjausta tulee kaikkiaan noin neljä kilometriä.