jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Tilaajille

Mi­nis­te­riö esittää ra­vin­to­hou­kut­tu­mien kieltoa sor­sa­jah­tiin – Luken mukaan luon­non­ve­siin kan­ne­taan kuusi mil­joo­naa kiloa viljaa vuo­des­sa

Ravintohoukuttimet kiellettäisiin kokonaan vesilintujen pyynnissä.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kieltää ravintohoukuttimen käytön vesilintujen metsästyksessä.

Asetusluonnokset kolmen vuoden mittaisesta kokeilusta on lähetetty lausuntokierrokselle. Tarkoitus on rajoittaa taantuvien vesilintulajien metsästystä.