Mi­nis­te­riö esittää kah­dek­san ahman tap­po­kiin­tiö­tä po­ron­hoi­to­alueel­le – WWF pitää erit­täin uhan­alai­sen lajin tap­pa­mis­ta jär­jet­tö­mä­nä

Ahmoja elää poronhoitoalueella arviolta 110–130 yksilöä.
Ahmoja elää poronhoitoalueella arviolta 110–130 yksilöä.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle talvelle kahdeksan ahman tappokiintiötä porovahinkojen vähentämiseksi. Kiintiö olisi sama kuin kolmena edellisenä talvena.

WWF vastustaa erittäin uhanalaisen ahman tappamista. Sen mukaan kanta on pienentynyt viime vuodesta. Tuoreimman arvion mukaan Suomessa elää noin 250–280 ahmaa.