uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to vie­rai­li So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la ja kävi kes­kus­te­lu­ja kun­ta­päät­tä­jien kanssa ener­gias­ta ja hy­vin­voin­ti­aluees­ta

Ulkoministeri Pekka Haavisto vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla ja tapasi myös kunnan johtoa.

Tapaamisessa keskusteltiin kaivoksista, tuulivoimasta sekä kunnalle tärkeistä edunvalvonnan asioista. Esiin nousivat hyvinvointialueen jälkeinen kunta, Hinku–ajattelu ja sen verotulot, sekä vesivoima.

– Toimme keskusteluissa ilmi Sodankylän kunnan huolen siitä, että tuleva verojentasausmalli ja hiilineutraaliuslaskentatavat koetaan epäoikeudenmukaisiksi, koska niissä esimerkiksi vesivoimalaitoksista tulevaa kiinteistöveroa ollaan tasaamassa muille kunnille, kun taas vesivoimaa ei huomioida kuntien hiilineutraaliuslaskelmissa kuten tuulivoima huomioidaan. Tämän lisäksi Hinku–laskelmissa ei huomioida kunnan alueella olevia metsävarantoja, vs. kunnanjohtaja Ville Pyhäjärvi kertoo keskustelusta.

Tuulivoima on kuuma aihe, joka luonnollisesti kuului keskusteluun vihreän ministerin kanssa.

– Valtuusto suhtautuu myönteisesti tuulivoiman lisärakentamiseen, mutta sille on muodostumassa esteeksi se, että Puolustusvoimilta on vaikeaa saada myönteisiä lausuntoja uusille tuulivoimahankkeille Sodankylän kunnan alueella. Kävimme tästä aiheesta myös keskustelua ulkoministerin kanssa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala kertoo.

Lähde: Sodankylän kunnan tiedote.