PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Mil­joo­na­ran­nan jop­paus­ta­ri­nat ke­rä­tään talteen – Vo­jak­ka­lan Nuo­ri­so­seuran väki työstää 130-vuo­tis­juh­laan­sa näy­tel­mää

Vojakkalan nuorisoseuran väki työstää seuran 130-vuotisjuhlaan Joppausnäytelmän. Ohjaaja Heikki Lund, käsikirjoittaja Hannu Alatalo ja seura-aktiivi Juhani Pelttari toivovat ihmisten kertovan joppaustarinansa talven aikana Miljoonaranthaan -näytelmän taustaksi.
Vojakkalan nuorisoseuran väki työstää seuran 130-vuotisjuhlaan Joppausnäytelmän. Ohjaaja Heikki Lund, käsikirjoittaja Hannu Alatalo ja seura-aktiivi Juhani Pelttari toivovat ihmisten kertovan joppaustarinansa talven aikana Miljoonaranthaan -näytelmän taustaksi.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Tornionjokivarressa on monta joppaustarinaa, joita ei ole taltioitu. Tarinat ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle, mutta nyt Vojakkalan nuorisoseuran väki ja kyläläiset haluavat koota paikallisten tarinat yhteen.

– Toiveena on saada nämä ainutlaatuiset tapahtumat myös nykypolvelle tietoon. Joppauksesta on tietysti vuosikymmenien aikana puhuttu, mutta ehkä nykyaikana niitä ei enää tarvitse piilotella, arvelee teatterikappaleen käsikirjoituksesta vastaava Hannu Alatalo.