Lakko alkaa:: Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

Hirvilaskuri: "Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Miksi pai­kal­li­sia ei kuultu?

Rovaniemi on laatinut alueensa tuulivoimaselvityksen yhteistyössä Swecon kanssa. Sidosryhminä kuultiin matkailun asiantuntijoita, Paliskuntain yhdistystä ja Puolustusvoimia. Miksi paikallisia ei kuultu?

Selvityksessä todetaan, että Jaatilan- ja Vammavaaran alueelta tarvitaan lisätietoa muun muassa alueen kasvillisuudesta, eläimistöstä, luontotyypeistä, maisemasta, pohjavesialueista, historiasta, kulttuuriympäristöstä ja muinaisjäännöksistä sekä tuulisuusmittauksista. Lisäksi tulee selvittää Natura-arvioinnin tarve sekä tehdä melu- ja välkeselvitys.

Myös maakuntakaavaehdotuksessa todetaan, että kaavoituksessa on huomioitava tuulivoiman rakentamisen vaikutukset maisemaan, asutukseen, eläimistöön sekä luontoon ja kulttuuriperintöön. Toivottavaa olisi, että kaavassa matkailupalveluille ehdotettu suojavyöhyke ja selvityksessä paikallisille esitetty suojavyöhyke olisivat samansuuruisia, koska voimalat ovat osa paikallisten arkipäiväistä ympäristöä.

Jaatilan- ja Vammavaaraan suunnitellut voimalat sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen ja kivikon sekä maakunnallisesti arvokkaan joki- ja vaaramaiseman välittömässä läheisyydessä.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.