Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Miksi opet­ta­jat vas­tus­ta­vat Ro­va­nie­men kaa­vai­le­mia kou­lu­tus­leik­kauk­sia?

Näkökulma

Rovaniemen opetustoimesta etsitään miljoonaleikkauksia. Ne kohdistuvat lapsiin.

On ymmärrettävää, että kaupungin taloudessa etsitään sopivaa menojen määrää, kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestettäväksi. Olisi mukava tukea kaupunkia sen suunnitelmissa kehittää kouluja, mutta me opettajat haluamme ilmaista huolemme muutamista leikkausten kohteista, joissa säästäminen tuntuu kohtuuttomalta.

Säästökohteiksi ehdotetaan jakotunteja. Näillä tarkoitetaan oppitunteja, joissa suuria ryhmiä on jaettu pienemmiksi paljon harjoittelua vaativissa aineissa, kuten äidinkielessä, kielissä ja matematiikassa. Aiemmin niitä on ollut myös biologian tunneilla.

Jakotunnit voidaan toteuttaa niin, että luokka jaetaan kahtia ja ne opiskelevat eri aikaan. Yläkoulussa saatetaan kaksi ryhmää jakaa kolmeksi ja työskennellä samaan aikaan. Tuntien jakaminen mahdollistaa sen, että oppilaat saavat harjoitella rauhassa ja opettajalla on paremmat mahdollisuudet kiinnittää huomiota oppilaan tekemiseen. Se ei ole niin helppoa isossa ryhmässä. Jakotuntien vähentäminen johtaa tilanteeseen, jossa oppimisen ongelmia joudutaan paikkaamaan kalliimmalla oppimisen tuella.

Toivomme myös, ettei säästöjä kohdistettaisi sijaiskuluihin. Sijaisten puuttuminen koulusta johtaa tilanteeseen, jossa opettaja käy antamassa tehtävät luokassa poistuen välillä toiseen luokkaan opettamaan. Näin ollaan tilanteessa, jossa luokassa ei ole aina aikuista paikalla.

Leikkauksia esitetään myös erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrään. Kun oppilaalla on koulunkäynnissä vaikeuksia, sovitaan oppimisen tuesta. Joskus oppilaalle voi tulla oikeus saada erityisopetusta, jota on kelpoinen antamaan siihen koulutuksen saanut erityis- tai erityisluokanopettaja. He ovat ammattilaisia, joita ei muutenkaan ole liikaa. Esitetyt leikkaukset vaikeuttavat oppilaiden mahdollisuutta saada tarvitsemaansa tukea.

Oppimateriaaleihin ehdotetaan säästöjä. Viime vuoden budjetissa oppimateriaalien määrärahoja lisättiin ja nyt ollaan taas vähentämässä.

Rovaniemen kouluissa oppimateriaalitilanne vaihtelee paljon kouluittain. Osalla ei ole lukukirjojakaan kaikissa aineissa, toisilla taas on, kun on säästetty toisista asioista. Vanhoja kuluneita lukukirjoja käytetään paljon. Täytettäviä työkirjoja on harvoin. Rehtorit huomauttelevat opettajia kopiokustannuksista. Tehtäviä pitäisi laittaa verkkoon, mutta chromebook-laitteita on noin yksi kolmea tai neljää oppilasta kohti.

Samalla koulu kilpailee oppilaiden huomiosta. Pelit ja lyhyet videot kiinnostavat paljon. Olisiko kohtuullista, että koululla olisi välineet kunnossa?

Myös lukion tuntikehyksestä säästäminen on harmillista. Lukiot Rovaniemellä toimivat erittäin tehokkaasti. Pakollisilla kursseilla on paljon opiskelijoita. Lukioilta ollaan leikkaamassa kahden opettajan työn verran tuntikehystä. Ajatus on varmaankin kohdistaa leikkaus valinnaisiin kursseihin. Lukiolaisten tulee suorittaa samat ylioppilaskokeet kuin opiskelijat, joiden kouluissa tarjotaan laajempaa kurssivalikoimaa. Korkeakouluvalinnat tehdään aiempaa useammin ylioppilastodistuksen perusteella.

Leikkausten oudoin kohde on pieni rahallisesti, mutta merkittävä lasten kannalta. Lakkautettavaksi esitetään lasten päiväkotimuskaria. Se tavoittaa viikoittain monia lapsia päivähoidon piirissä. Päiväkotimuskari edesauttaa lasten myöhemmin koulussa tarvittavien valmiuksien kehittymistä. Se on tukenut maahanmuuttaja ja syrjäytymisvaarassa olevia perheitä.

Rovaniemi on kaupunkistrategiassaan linjannut seuraavansa erityisesti haavoittuvassa olevien kaupunkilaisten palveluntarvetta. Näitä ryhmiä ovat lapset, ikäihmiset, pienituloiset, maahanmuuttajat, yksinhuoltajat ja pitkäaikaistyöttömät. Esitetyillä leikkauksilla on vaikutusta lapsiin, joiden vanhemmat kuuluvat näihin ryhmiin ja muihinkin.

Kirjoittaja on Rovaniemen opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja.