Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Mikä on oikea hinta tuu­li­voi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – met­sä­asian­tun­ti­ja pai­not­taa, että so­pi­muk­ses­sa on muu­ta­kin tärkeää kat­sot­ta­vaa kuin vuok­ra­ta­so

Sähkönhinnan nousu on vaikuttanut myös tuulipuistojen maanvuokrasopimusten hintoihin.

Mikä olisi oikea hinta tuulivoimalan maapohjasta?
Mikä olisi oikea hinta tuulivoimalan maapohjasta?
Kuva: Jussi Väätäinen

Mikä on oikea hinta tuulivoimala-alueen maapohjasta?

Esitimme MTK:n asiantuntijalle useita kysymyksiä liittyen tuulivoimaloihin liittyviin maanvuokrasopimuksiin. Aiheena oli muun muassa korvaustaso ja kysymys siitä, onko olemassa tilastotietoa toteutuneiden tuulipuistojen maanvuokrahinnoista.

Sopimushinnat ovat liikesalaisuuksia, jotka sitovat kumpaakin sopimusosapuolta, joten vain sopijat voivat halutessaan kertoa hinnoista.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita