Mikä on mys­ti­nen "hil­jai­nen hy­väk­syn­tä" ul­ko­mi­nis­te­riön al-Hol-toi­min­ta­lin­jal­le? Il­ta­kou­lus­sa an­net­tiin mah­dol­li­suus en­si­si­jai­ses­ti orpojen ko­tiut­ta­mi­seen

Lännen Median tietojen mukaan hallituksen iltakoulussa linjattiin, että ensisijaisesti pitäisi pyrkiä helpottamaan al-Holin leirillä olevien orpolasten tilannetta. Tapaamisessa todettiin, että viranomaiset ovat puhuneet isovanhempien kanssa orpojen mahdollisesta kotiuttamisesta. Iltakoulun linjauksen mukaan orpolapset voitaisiin tuoda viranomaistoiminnan perusteella, muiden tuomista oli tarkoitus käsitellä erikseen valtioneuvostossa.

Olosuhteet al-Holin leirillä Syyriassa ovat huonot. Kuvan lapset ja äidit eivät liity juttuun.
Olosuhteet al-Holin leirillä Syyriassa ovat huonot. Kuvan lapset ja äidit eivät liity juttuun.
Kuva: AHMED MARDNLI

Poliittiseen välikysymykseen johtaneen al-Hol -kiistelyn keskiössä on lokakuun lopussa pidetty edellisen hallituksen iltakoulu. Ulkoministeriön toimintalinjaa on perusteltu iltakoulussa tehdyillä linjauksilla, vaikka kokouksessa ei tehty virallisia päätöksiä.

Julkisuudessa on eri ministereiden suulla kerrottu, että iltakoulussa käsiteltiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) antamaa tilannekatsausta al-Holin pakolaisleirillä olevista suomalaisista lapsista ja heidän äideistään.