PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä– Met­säs­tä­jien syksy käyn­nis­tyy las­ken­noil­la ja am­pu­ma­ko­keil­la

Hirviurheilun harrastus on Itä-Lapissa pohjalukemissa, mutta Peltojärven ampumaradan ympäristön laaja latuverkosto mahdollistaisi harjoittelun, kertovat rhy:n toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava ja talkoolainen Asko Alaluusua Luusuan Erämiehistä.
Hirviurheilun harrastus on Itä-Lapissa pohjalukemissa, mutta Peltojärven ampumaradan ympäristön laaja latuverkosto mahdollistaisi harjoittelun, kertovat rhy:n toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava ja talkoolainen Asko Alaluusua Luusuan Erämiehistä.
Kuva: Katja Palmqvist

Kemijärven Peltojärven ampumaradalla käynnistettiin syksyn ampumakokeet heinäkuun viimeisenä lauantaina. Tungosta ei ole, koska lakimuutoksella tänä kesänä vanhenevien korttien voimassaoloa pidennettiin vuodella.

– Metsästäjillä on eettinen velvollisuus ylläpitää ampumataitoa, joten riistanhoitoyhdistys huolehtii täällä turvallisuudesta, mutta seurat vastaavat esimerkiksi ratojen siisteydestä, kertoo Kemijärven rhy:n toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava.