Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set yh­dis­ty­vät Lapissa

Metsänhoitoyhdistys Lappi aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta.

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Rajan valtuusto hyväksyi metsänhoitoyhdistysten aiesopimuksen yhdistysten fuusiosta tällä viikolla. Ylitornion, Länsi-Pohjan, Ranuan ja Ylä-Lapin metsähoitoyhdistykset ovat antaneet hyväksyntänsä yhdistymiselle jo aiemmin.