Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus poistaa luon­to­koh­tei­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia –Luon­to­kes­kuk­set ja va­raus­tu­vat jälleen käyt­töön

Retkietiketin merkitys korostuu

Metsähallituksen Luontopalvelut purkaa koronarajoituksiaan. Kesäkuun alusta lähtien avoinna ovat jälleen luontokeskukset, perinnetilat sekä varaus-, vuokra- ja autiotuvat. Myös Rovaniemellä sijaitseva tiedekeskus Pilke avataan.

Asiakaspalvelupisteiden turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon. Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat rajataan määräysten mukaan alle 50 henkilöön. Retkietiketti on entistä tärkeämpää sekä luonnon että ihmisten oman turvallisuuden takia.