Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Met­sä-Grou­pin tehtaan lähellä voi olla aa­mu­ruuh­kaa – vuo­si­huol­to­sei­so­kin aikana alueel­la työs­ken­te­lee tu­han­sia ih­mi­siä.

Metsä Groupin Kemin tehtailla pidetään vuoden 2022 vuosihuoltoseisokki viikolla 38. Tuotannon pysäytys aloitetaan osastoittain sellu- ja kartonkitehtaalla perjantaina 16.9.

Seisokin aikana tehtaalla tehdään investointi-, huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä. Merkittävimpiä töitä ovat Metsä Boardin kartonkitehtaan kehitysohjelman ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät investoinnit ja Metsä Fibren sellutehtaan huolto- ja kunnossapitotyöt. Tehtaiden uudelleenkäynnistys aloitetaan perjantaina 23.9.