Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Me­nes­ty­vä kunta tekee yh­teis­työ­tä

Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuoropuhelu lienee väistämättömän tärkeää erityisesti työnantajapuolen ja työntekijäpuolen edustajien välillä kasvatus- ja koulutusasioiden aidon kehittämisen tukena. Osaamisen ammattilaiset tuntevat parhaiten työnsä tekemisen edellytykset ja tuovat arvokkaan näkemyksensä kuntapäättäjien tietoon, jotta kunta kykenee tuottamaan kasvatus- ja koulutuspalvelut tuloksellisesti ja laadukkaasti.

Kyseisten palvelujen kohdalla katse on tulevaisuudessa, jolloin jokaisen päättäjän tulee ymmärtää päätöksiä tehdessään, miten kauaskantoiset vaikutukset niillä on. Kasvatus- ja koulutuspalveluihin panostaminen riittävällä rahoituksella edesauttaa kunnan ja sen lähialueen kehittymistä. Järjestämällä riittävää ohjausta ja tukea oppilaille sekä mahdollistamalla työskentely ja oppiminen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa nostaa kunnan profiilia vastuullisena työnantajana.