Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja jatkaa renkinä

Ulkoistusta jatkettiin muutetulla sopimuksella. Toiminnan kannalta tärkeintä on, että asiassa on tehty päätös.

Kemi, Tornio

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti jatkaa Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimusta ja ulkoistusta muutetuin ehdoin. Päätös syntyi täpärästi 30–29. Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimukseen on neuvoteltu muutoksia.

Asiakkaalle päätöksen ei pitäisi näkyä mitenkään – ainakaan välittömästi. Nyt päätettiin ainoastaan siitä, kuka tuottaa palvelut, ei palvelujen muuttamisesta. Kun hyvinvointialue kehittää toimintaansa, Mehiläinen Länsi-Pohjan pitää toimia hyvinvointialueen päätösten mukaisesti.