Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Me­dia­tie­to­jen mukaan edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta esittää Tytti Yli-Vii­ka­rin ir­ti­sa­no­mis­ta

Kansliatoimikunnan esitys tarvitsisi vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän.

Helsinki
Iltalehden tietojen mukaan eduskunnan kansliatoimikunta katsoo, ettei Tytti Yli-Viikarilla ole enää edellytyksiä hoitaa VTV:n pääjohtajan tehtäviä menestyksekkäästi.
Iltalehden tietojen mukaan eduskunnan kansliatoimikunta katsoo, ettei Tytti Yli-Viikarilla ole enää edellytyksiä hoitaa VTV:n pääjohtajan tehtäviä menestyksekkäästi.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kohtalo on tiistaina eduskunnan kansliatoimikunnan käsissä. Eduskunnan kansliatoimikunta arvioi aamun kokouksessaan, täyttyvätkö Yli-Viikarin irtisanomisen edellytykset.

Mediatietojen mukaan eduskunnan kansliatoimikunta aikoo esittää irtisanomista. Asiasta kertoi maanantaina ensimmäisenä Iltalehti.

Lain mukaan eduskunta ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei syy ole erityisen painava. IL:n tietojen mukaan Yli-Viikarin tapauksessa kansliatoimikunta pitää erityisen painavana syynä sitä, ettei Yli-Viikarilla ole enää edellytyksiä hoitaa pääjohtajan tehtäviä menestyksekkäästi.

Varsinaisen päätöksen Yli-Viikarin irtisanomisesta tekee kuitenkin vasta eduskunnan täysistunto. Asia käsitellään tiettävästi keskiviikkona, jos kansliatoimikunta päätyy irtisanomista ehdottamaan. Tuolloin täysistunnon ruodittavana on joka tapauksessa tarkastusvaliokunnan mietintö ja eduskunnan tilintarkastajien raportti VTV:n toiminnasta.

Yksittäinen kansanedustaja voisi vielä tehdä kansliatoimikunnan esitykseen vastaehdotuksen. Jos se saisi kannatusta toiselta kansanedustajalta, äänestetään kahden eri ehdotuksen välillä.

Yli-Viikari: Juridisia perusteita irtisanomiselle ei ole

VTV:n rahankäyttö ja tarkastustoiminta ovat olleet esillä mediassa viime kuukausina. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi virastaan hyllytetyn Yli-Viikarin edustuskuluihin.

Eduskunnan kansliatoimikunta kuuli Yli-Viikaria asiasta ennen juhannusta. Yli-Viikari sanoi tuolloin, ettei juridisia perusteita hänen irtisanomiselleen ole.

– Tarkastusvaliokunnan mietinnössä ja eduskunnan erityistilintarkastajien tarkastuskertomuksessa olevat yksilöidyt asiat eivät ole juridisesti pääjohtajan vastuulla. Ne ovat sellaisia asioita, joita varten on eri virkamiehillä heidän työtehtäviensä kautta virkavastuu, hän sanoi kuulemisen jälkeen.

Kansliatoimikunnan pohdinnan pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö asiasta sekä eduskunnan erityistilintarkastajien raportti.

Myös poliisi tutkii pääjohtajan toimia

Eduskunnan tarkastusvaliokunta linjasi toissa viikolla, että Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston toimintaan. Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Valiokunta pyysi tuolloin kansliatoimikuntaa selvittämään Tytti Yli-Viikarin irtisanomisen edellytyksiä.

Lisäksi poliisi tutkii Yli-Viikarin toimia lentopisteisiin ja tämän tekemään työsopimukseen liittyen. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, joista häntä epäillään.

Eduskunnan kansliatoimikunta pidätti Yli-Viikarin virasta rikostutkinnan ajaksi. Yli-Viikari on valittanut hyllytyksestään Helsingin hallinto-oikeuteen lainvastaisena. Hänen mukaansa virasta pidättämisen syynä ei ollut poliisitutkinta vaan julkisuuden synnyttämä paine.

– Käsitykseni mukaan tosiasialliset syyt ja perusteet ovat julkisuudessa asian pitkään jatkunut käsittely, kansalaispalaute ja median synnyttämä julkisuuspaine, Yli-Viikari katsoi valituksessaan.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 28.6. klo 16.16 ja klo 19.11.