Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Pääkirjoitus
Tilaajille

Mar­jan­poi­mi­joi­den ka­ran­tee­nin pet­tä­mi­nen osoit­taa, ettei kaik­keen oltu va­rau­dut­tu. Vi­ra­no­mais­ten ja yri­tys­ten välillä tieto ei ole kul­ke­nut.

Pääkirjoitus // 18.8. 2021

Marjateollisuus tarvitsee ulkomailta tulevia marjanpoimijoita. Ilman ahkeria ja raskaaseen työhön tottuneita poimijoita valtaosa marjoista jää metsiin ja jängille mätänemään. Suomalaisia poimijoita marjoista maksettava summa ei enää riittävässä määrin houkuttele. Ajat ovat muuttuneet.

Tätä taustaa vasten oli ymmärrettävää, että koronasta huolimatta tuhansia poimijoita Thaimaasta ja muutama sata ukrainalaista poimijaa tuotiin Suomeen heinäkuun lopulla. Poimijat myös testattiin sekä lähtömaassa että Suomeen saapuessa. Kaiken piti olla kunnossa.