Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Mánát ja nuorat čoahk­ka­nit fas dáid­dadáhpá­hus­sii Anárii – Mi­nis­te­rii­ja ruh­ta­doarj­ja sihk­ka­rastá ol­la­šuv­va­ma

Oahpahus- ja kulturministeriija lea mieđihan Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa ordnemii mearreruđa, mii dorvvasta dan. Dáhpáhus lágiduvvo duorastaga 12.4. seamma láhkai go ovdalge.

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio giitá kulturminister Sampo Terho dan ovddas, ahte sámenuoraide nu mávssolaš dáhpáhusa lea vejolaš ordnet.

–Sávan sámenuoraide ja gehččiide ilolaš buresboahtima, go Sámenuoraid dáiddadáhpáhus deavdá stuorra auditoria sámegielat musihkain ja tubben-videoiguin, dadjá Sanila-Aikio.

Sámedikki nubbi várreságadoalli Tuomas-Aslak Juuso lea hui duđavaš dasa, ahte ministeriija árvvoštalai dáiddadáhpáhusa ruhtadanášši ođđasit.

–Ministeriijas leat ipmirdan dáiddadáhpáhusa erenoamáš rolla. Dáhpáhusa sihkkarastin doarvái stuorra ruhtademiin – dál ja boahttevuođas – galggašii leat čielga prioritehta juohke jagi, dadjá Juuso.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus leat áiggiid mielde šattan deháleamos dáhpáhus, mii doarju sámegielat nuoraid dáiddabargguid, identitehta, oktiigullevašvuođa ja sámegielaid geavaheami.

Dáhpáhus lea sturron kulturdáhpáhussan, masa čoahkkanit jahkásaččat sullii 400 olbmo, ja masa skuvllat ja skuvllaid olggobeale nuorat ja nuoraid joavkkut ráhkkanit olles jagi. Dáhpáhussii servet vejolašvuođaid mielde maid sámeguovllu olggobeale sámeoahppit.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus gullá riikkaviidosaš Nuorra kultuvra -dáhpáhussii, man temáid mielde sámenuoraid dáhpáhus ordnejuvvo. Dáhpáhusas Anáris válljejuvvojit sámenuoraid ovddasteaddjit SOUNDS2018 -musihkkadáhpáhussii, mii dollojuvvo Mikkelis.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvo dán jagi 12.4. Anáris. Jagi 2018 dáiddadáhpáhusa temán lea ”iežas jietna” ja dáhpáhusa fáttát leat musihkka ja tubben dahjege YouTube-videoid govven.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus sirdo Vuohčus Anárii - Váldotemán iežas jietna (19.2.2018)

Tästä on kyse

Taidetapahtuman rahoitus varmistui

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseksi määrärahan, joka varmistaa tulevan viikon torstaina 12.4. pidettävän tapahtuman edellisvuosien tapaan.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa on järjestetty katkeamatta 1970-luvulta alkaen ja siitä on vuosikymmenten myötä tullut merkittävin saamenkielisten nuorten taideharrastuksia, identiteettiä, yhteenkuuluvuutta ja saamen kielten käyttöä tukeva tapahtuma.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään tänä vuonna 12.4. Inarissa. Vuoden 2018 taidetapahtuman teemana on “oma ääni” ja tapahtuman aiheina musiikki ja tubetus.