Lukijalta
Mielipide

Mällinen vastaa kritiikkiin: Sananen poliittisesta johtajuudesta

Maria-Riitta Mällinen vastaa Juhani Juuruspolven kritiikkiin.
Maria-Riitta Mällinen vastaa Juhani Juuruspolven kritiikkiin.
Kuva: Jouni Porsanger

Rovaniemen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja kelpoisuusehdoista. Sillä on oikeus muuttaa kaupunginjohtajan valmistelemaa esitystä, päättää asiasta parhaaksi katsomallaan tavalla. Kun joulukuussa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran perustamisesta päätettiin, enemmistö (äänin 6-5) katsoi, että toimialajohtajalla tulee olla tuntemusta sekä sivistys- että sosiaali- ja terveysalasta sekä johtajakoulutus. Tämä oli kaupunginjohtajan pohjaesityksestä muutettu päätös, johon jätettiin eriäviä mielipiteitä päätöksen laittomuuteen vedoten.

Kaupunginhallitus on pyytänyt lainoppineilta lausuntoja syksyllä monista asioista, jotta yt-menettely ja organisaatiouudistus olisi lainmukainen. Maanantaina käsittelyssä olleeseen oikaisuvaatimuksen laillisuuteen on ottanut kantaa vain kaupungin oma lakimies. Ulkopuolisten lausuntoja ei ole ollut, vaikka esimerkiksi Kuntaliittoon lausuntopyyntö lähetettiin. Aikaisemmissa lausunnoissa, jotka koskivat kelpoisuusehtojen muuttamista, ei suoraan todettu päätösten laillisuutta tai laittomuutta, vaan puhuttiin riskeistä.