Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Maisema säilyy lam­pai­den avulla - Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hank­kees­sa py­ri­tään ke­hit­tä­mään kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö­jen hoitoa

Veneen nokka kolahtaa rantaan, ja matkustajat kiipeävät rantakivikolle. Rannassa olevalla nuotiopaikalla voi jo havaita merkkejä lampaiden läsnäolosta, mutta itse maisemanhoitajat eivät vielä näyttäydy. Ollaan Niittykarin saarella Keminsuun saaristossa, missä Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke on järjestänyt perinnebiotooppipäivän. Päivän aikana tutustutaan perinnebiotooppien maisemanhoitoon Niittykaria esimerkkinä käyttäen.

Saaren rannoilla kasvaa melko tiheää puustoa, mutta sisämaahan mentäessä avautuu perinteinen ketomaisema, jota noin 50 lammasta pitää avoimena. Maisemanhoidon neuvojana hankkeessa toimiva Piritta Peurasaari kertoo, että kedot ovat yksi harvinaisimmista perinnebiotoopeista.