Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­roai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Tilaajille

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö esittää pi­den­nyk­siä met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ai­koi­hin

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että alkavalla syksyn metsästyskaudella sallittaisiin aiempaa pidemmät metsäkanalintujen metsästysajat monilla alueilla. Metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet tänä kesänä pääsääntöisesti hyvin. Asetusluonnos on lausunnoilla 23. elokuuta saakka.

Pääosassa Pohjois- ja Itä-Suomea ei rajoitettaisi metson ja teeren metsästystä, joten syksyn metsästyskausi voisi jatkua 10. joulukuuta saakka. Lisäksi urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallittaisiin viime vuotta laajemmalla alueella.