Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ly­hyt­nä­köi­nen rat­kai­su ko­ko­nais­val­tai­sen ke­hit­tä­mi­sen sijaan

Pitkään valmistellusta Kemin keskusta-alueen kokonaisvaltaisesta kehittämissuunnitelmasta putosi suuri osa pohjasta pois, kun vetovoiman keskiöön nostetun uuden kulttuuritalon sijaan Kemin kaupunginhallitus hyväksyi (7.6.) päätöksen kulttuurisalin sijoittamisesta ympärivuotisen Lumilinnan yhteyteen.

Koko Kemin kaupungin elävöittämisen kannalta olisi tärkeää luoda toimiva ja houkutteleva keskusta-alue, johon on sijoitettuna keskeiset toiminnot.