Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Luon­nos­sa liik­ku­mi­sen suosio kasvaa, poliisi muis­tut­taa jo­ka­mie­hen­oi­keuk­siin liit­ty­vis­tä vel­vol­li­suuk­sis­ta – ros­kaa­mi­ses­ta voi saada satasen ri­ke­sa­kon

Marjastus kuuluu jokamiehenoikeuksiin.
Marjastus kuuluu jokamiehenoikeuksiin.
Kuva: Katja Lehto

Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana nousseet entistä suurempaan suosioon. Jokamiehenoikeudet antavat kaikille oikeuden nauttia luonnosta, mutta poliisi haluaa muistuttaa myös oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista. 

Keskusrikospoliisin ympäristörikostorjunnan koordinaattori Riku Lindqvist muistuttaa, ettei luonnossa liikkuessa saa aiheuttaa häiriötä tai haitta. 

– Lintujen pesintärauhaa tai riistaeläimiä ei saa häiritä eikä kalastaa tai metsästää ilman lupia, Lindqvist kertoo tiedotteessa. 

Poliisi korostaa eritoten sitä, ettei luontoon tule heittää roskia. Ne aiheuttavat muun muassa niitä syöville luonnoneläimille hengenvaaran. 

Lindqvist toteaa, että poliisi voi puuttua roskien jättämiseen luontoon. Roskaamisesta poliisi voi määrätä sadan euron suuruisen rikesakon. 

Poliisi muistuttaa myös mökkiläisiä heidän velvollisuuksistaan esimerkiksi jätteiden hävittämiseen liittyen. Mökkiläisten on Lindqvistin mukaan selvitettävä kunnalliset jätehuoltomääräykset ja muut rajoituksen mökkipaikkakunnan viranomaisilta. 

– Monessa mökkikunnassa on siirrytty vaatimaan yleiselle sekajätteelle kiinteistökohtaista jätesäiliötä. Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla ja avopoltto ovat pääsääntöisesti kiellettyjä, Lindqvist toteaa.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.