Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Luon­non­nii­tyt ovat vaa­ras­sa kadota – Vuoden mai­se­ma­te­ko -kil­pai­lus­sa et­si­tään hyvin hoi­det­tua tai kun­nos­tet­tua niittyä

Lapin Maa- ja kotitalousnaisten maisematekokilpailussa etsitään tänä vuonna hyvin hoidettua niittyä. Jokavuotisen kilpailun teema on tällä kertaa "Niityn lumo". Kilpailulla haastetaan lappilaisia kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisia niittyjä.

Maisematekokilpailuun voi osallistua niittyjen monimuotoisuutta ja ylläpitoa edistävällä toiminnalla, kuten pusikoituvien alueiden raivaamisella, laidunnuksen lisäämisellä, vieraskasvien torjunnalla tai vaikka perustamalla niityn kotipihalle. Kilpailun järjestäjä neuvoo haastamaan mukaan naapurit ja kyläyhdistykset.