Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Luonnon köyh­ty­mi­nen kiihtyy

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) virkamiehet vastaavat luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen myöntämällä kaivosluvan Natura-alueelle Kittilän Vuossavaaraan. Tämä on merkittävä ennakkotapaus liittyen oletukseen, että suojelun arvoisiksi luokitellut luonnonalueet olisivat turvassa ihmisen pyrkimykseltä riistää luontoa tarpeisiinsa ja taloudellisen voiton tavoittelussaan.

GTK:n mineraalitalouden ratkaisut-yksikön asiakaspäällikkö, geologi Pekka Tuomela katsoo (IL 29.11.2020), että kansallista tahtotilaa suojelualueiden mineraalivarantojen hyödyntämiselle kaivostoiminnassa voitaisiin luoda energiamurros- ja ilmastonmuutoskeskusteluun pohjautuen. Hän pitää huomionarvoisena sitä, että suurin osa akkumetalleista ja muistakin kaivannaisista tuotetaan alueilla, joissa luonnon monimuotoisuus on paljon suurempi kuin Suomessa.