Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Vastustavatko kalatalousalueet ja Lapin vapaa-ajan kalastajat lohen nousua Kemijokeen?

Lapin Kansa uutisoi (9.3., ”Puutteellista tietoa ja löysiä lupauksia”) vesien omistajien tyrmäävän viestin, jonka karvalakkilähetystö vei päättäjille lohen paluusta Kemijokeen.

Lapin ely-keskus toteaa hakemuksessaan aviin jokiyhtiöiden kalatalousvelvoitteiden päivittämisestä: ”Nykytila, jossa Kemijoen kalatalousvelvoitteet ovat alimitoitettuja, on lain vastainen. Kalatalousvelvoitteita koskevat lupaehdot voidaan saattaa lailliseen tilaan vain saattamalla lupaehdot toimivaltaisen lupaviranomaisen tarkistettavaksi tai muutettavaksi.” Ja edelleen: ”Kalatievelvoitteet. Luvanhaltijoiden velvollisuutena on suunnitella ja toteuttaa kustannuksellaan Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen tarkoituksenmukainen ja toimiva kalatie sekä alasvaellusreitti ohjausmenetelmineen.”