Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Ulkoistuksista otettava mallia, ei estettävä niitä

Näkökulma

Hallitus on tekemässä sosiaali- ja terveydenhuollon historian suurinta uudistusta. Sen keskeisinä elementteinä on sote-maakuntien perustaminen, kielto tehdä laajoja sopimuksia sote-palvelujen tuottamisvastuun siirtämisestä yksityiselle toimijalle sekä yksityisen toimijan palveluksessa olevan lääkärin toimivallan voimakas rajoittaminen julkisesti rahoitetuissa palveluissa.

Hyvään hallintotapaan kuuluu selvittää, mitä vaikutuksia esityksellä on. Esitystä valmisteltaessa ei ole kuultu ainuttakaan ulkoistuksen tehnyttä kuntaa. Vaikutusarvioita tehtäessä ei ole arvioitu säästöjä tai toiminnallisia parannuksia, joita ulkoistuksilla on saatu aikaan. Kuntien kanssa käyty dialogi valmistelun aikana on muutoinkin ollut vähäistä, ellei olematonta.