Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Tarvitaan lisää resursseja

Koronaepidemia on osoittanut välittämisen ja auttamisen arvon. Meihin jokaiseen vaikuttanut poikkeuksellinen tilanne on näyttänyt, miten tärkeä aktiivinen kansalaisyhteiskunta on yhteiskunnan henkiselle kriisinkestävyydelle. Naapuriapu ja talkoohenki ovat korvaamattoman arvokkaita. Vapaaehtoisten ja järjestöjen organisoima toiminta kuten ruoka-apu, henkinen tuki ja virtuaaliset kohtaamiset ovat esimerkkejä sosiaalisesta pääomasta, jota yhteiskuntamme tarvitsee koronakriisin aikana mutta myös pitkään sen jälkeen.

Kansalaisjärjestöjen laajamittaista toimintaa ja kattavaa yhteistyöverkostoa järjestöjen ja viranomaisten välillä ei kuitenkaan voi rakentaa kriisin hetkellä. Järjestöjen kriisivalmius rakennetaan arjessa. Sen ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitaan resursseja erityisesti silloin, kun varaudumme seuraaviin suomalaista yhteiskuntaa koetteleviin haasteisiin. Tämä järjestöille välttämätön rahoitus tulee monista eri lähteistä, joista tärkeimpiin kuuluvat Veikkauksen tuotosta jaetut avustukset.