Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ta­lout­ta ei pe­las­te­ta tu­hoa­mal­la luontoa

Kemijärven tekninen lautakunta päätti toukokuussa myydä Keitele Forest Oy:lle metsää hakattavaksi Ämmänvaaran ranta-asemakaavan alueelta. Kyseessä ovat harvennushakkuut, jonka seurauksena noin kolmannes alueen puustosta kaadettaisiin. Ämmänvaara on sekä muinaismuistoalue että merkittävä retkeily- ja luontoalue. Kemijärven kaupunki markkinoi aluetta matkailijoille ja mökkeilijöille luonnonrauhalla.

Kemijärven kunnan pinta-alasta luontoa on suojeltu alle kolme prosenttia. Rahapulan paikkaaminen hakkaamalla vanhoja metsiä ei kuulu 2020-luvun ympäristöarvoja korostavaan politiikkaan varsinkaan kaupungilta, joka markkinoi itseään luontoarvoilla.