Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suo­je­lu­alueen tor­ju­mi­nen oli har­kit­se­ma­ton päätös


Rovaniemen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti torjua Lounais-Lapin luonnonsuojelualueen perustamisen. Päättäjille kaivosyhtiön omistajien tuottojen suojelu näyttää olevan korvaamattoman erämaa-alueen suojelua tärkeämpää.

Kaivosyhtiöille kumartaessaan Rovaniemen päättäjät pyllistivät ympäristönsuojelulle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marja-Riitta Mällinen ja muut jäsenet ilmeisesti rakastavat suuria kaivoskoneita ja dynamiittia enemmän kuin puhdasta erämaaluontoa.

Päätös syntyi ilmeisen hätäisesti. Ilman minkäänlaista arviota malmien louhinnan aiheuttamista ympäristöriskeistä. Kaivosalueen vaikutukset ympäristön asukkaisiin sekä muihin elinkeinoihin jäivät arvioimatta. Kaupunginhallituksen päätös näyttää perustuvan hurskaaseen toiveeseen mahdollisen kaivoksen mukanaan tuomista positiivisista vaikutuksista.

Nämä seikat jäivät huomioimatta. Erämaa-alueen maaperässä on muiden malmien lisäksi myös uraania. Tiedetään, että malmien louhinnan sivutuotteena syntyy valtavat määrät sivukiveä ja pölyä. Tutkimuksista tiedetään myrkyllisen kaivospölyn kantautuvan helposti kilometrien päähän. Kaivoksen myrkylliset jätevedet johdetaan yleensä luonnonvesiin. Puhtaat purot, joet ja järvet tietysti likaantuvat piloille.

Monelle ennestään tuntematon Palokkaan alue on noussut nyt Rovaniemellä keskusteluun suojelualue-ehdotuksen ja malminetsinnän vuoksi.
Monelle ennestään tuntematon Palokkaan alue on noussut nyt Rovaniemellä keskusteluun suojelualue-ehdotuksen ja malminetsinnän vuoksi.
Kuva: Anssi Jokiranta

On hyvä ymmärtää, että jos alueelle perustetaan kaivos, niin siitä seuraa väistämättä muiden ympäristöhaittojen ohessa vesialueen osittainen tuho tai jopa kuolema. Miten käy Romppaanjärven, Mäntylammen, Särkijärven, Rumajärven, Hanhi-Rumajärven, Palokkaanlammen, Kaatasjärven, Palokkaanmaanlammen, Matalajärven ja Mänikköseljänlammen? Leviääkö myrkyllinen kaivospöly Kaitajärvelle, Louejärvelle, Mellajärvelle, Meltosjärvelle, tai jopa Muurolaan asti?

"Miten käy Romppaanjärven, Mäntylammen, Särkijärven, Rumajärven, Hanhi-Rumajärven, Palokkaanlammen, Kaatasjärven, Palokkaanmaanlammen, Matalajärven ja Mänikköseljänlammen? "

Kaivosteollisuuden suosiminen ei ole edes kestävä ratkaisu Rovaniemen kaupungin talousongelmiin. Todellisuus kertoo toista. Kevitsan kaivoksen piti viedä Sodankylä paratiisiin, mutta kunnan talous on yhä kuralla. Loppupeleissä Sodankylään jää ainoastaan kaivosaasteet.