Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Sote-uudistusta ei voi tehdä suljetuin ovin

Hallitus tekee parhaillaan yli 20 miljardin euron sote-uudistusta käytännössä täysin pimennossa julkisuudelta. Näin on ollut hallituskauden alusta saakka. Uudistuksen kannalta keskeisiä tahoja, kuten kuntia, järjestöjä, yrityksiä tai elinkeinoelämää laajasti ei ole kuultu prosessin kuluessa käytännössä lainkaan. Uudistuksen vaikutukset ovat erittäin kauaskantoisia, minkä takia niitä tulisi arvioida huolellisesti jo ennen lakiesityksen antamista eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen esitysluonnoksesta ei lausuntokierroksella pyydetty lainkaan lausuntoja sote-alan yrityksiltä, joiden liiketoimintaa hallituksen esitys yksittäiset yritykset nimeltä mainiten rajoittaa erittäin merkittävästi. Me emme ole toimialajärjestönä taho, jonka toimintaan esitys suoraan vaikuttaa. Lausunnon pyytäminen HALI:lta ei siis voi korvata yritysten lausuntoja.