Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Sillalle ei kestäviä perusteluja

Valtuutettu Jaakko Portti puolustelee Ruokasenkadun sillan tarpeellisuutta (LK 26.10) ja yrittää torjua allekirjoittanut nimeten hankkeeseen kohdistuvaa, perusteltua kritiikkiä. Arvostelu hanketta vastaan on ollut laajaa. Portti asemoi itsensä vastustamaan kaupunkilaisten toimintaa asuinympäristönsä puolustamisessa.

Osallistuin pari vuotta sitten kaupungin järjestämään liikennesuunnitelmatilaisuuteen. Se oli Rovaniemen hallinnoijien tyyliin konsultin tekemän jo päätetyn suunnitelman kuvailua. Silta- ja liikennesuunnitelmaa ei tuotu valmisteluvaiheessa laajaan kansalaiskeskusteluun. Esittelytilaisuudessa huomasin nelostien ylittävän siltahankkeen, joka olisi vahingollinen arvokkaan, yli satavuotiaan Vanhan asemarakennuksen ja Korundin kannalta. Olin siitä yhteydessä kaupunginjohtajaan kesäkuussa 2017 ja teknisen lautakunnan jäseniin marraskuussa. Esitin, että Poromiehentie jätetään rakentamattomana liikenteelle urheilukentän takana, jolloin silta käy tarpeettomaksi. Liikennesuunnitelman tehnyt konsultti ei ollut ottanut huomioon liikennevirtojen lisäksi Rovaniemen muita arvoja.