Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­meen kolmas vaih­to­eh­to

Sairaalanniemen kaavoituksessa kaupunki soveltaa kumppanuuskaavoitusta. Siinä kaupunki avaa kaavoitusmonopoliaan yksityisille toimijoille ja antaa niiden osallistua prosessiin. Kumppanuuden onnistumisen kannalta yksi pääperiaatteista on kansalaisosallistumisen aktiivinen huomiointi ja tilannetaju.

Rovaniemi on ilmeisesti työstämässä aiemmin esillä olleista kahdesta vaihtoehdosta yhdistelmää lopulliseksi kaavaehdotukseksi. Hanke on jakanut voimakkaasti kansalaisten mielipiteitä. Se ennakoi, että kaavaehdotuksen tulevassa käsittelyssä yhteentörmäys lienee väistämätön.