Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Saa­ren­ky­län tul­va­suo­je­lun ainoa rat­kai­su on te­ko­jär­vi

Saarenkylän omakotiyhdistys ry on kuulemani mukaan pitänyt asukastilaisuuden tulvasuojelusta. Tiedossani ei ole, mitä tilaisuudessa on esitetty, mutta olisi hälyttävää, ellei ainoaa selvää ratkaisua kukaan olisi edes esittänyt.

Rovaniemen kaupungin lasku viime kevään tulvapenkereitten rakentamisesta ja purusta oli reilusti yli puoli miljoonaa euroa yksityisistä menoista puhumattakaan.

Tuskin kukaan keskivertokansalainen ymmärtää tällaista vuosittain toistuvaa elinympäristön ja luonnon raiskaamista – puhumattakaan maisema- ja muista haitoista.

Ainoa niin kansantaloudellinen, luonnonsuojelullinen kuin ilmastonmuutosta torjuva ratkaisu on pysyvän tekojärven rakentaminen Rovaniemen yläpuolelle. Kaupunkiympäristön ja luonnon raiskaamisen sijasta se antaisi suoraa niin kansantaloudellista kuin yksityistä hyötyä – varsinkin nyt ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen.

Urpo Alatalo