Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Opiskelu ja urheilu on voitava yhdistää korkeakouluissa

Alakerta

Täysipainoisen ammattimaisen urheilun ja formaalin korkea-asteen opiskelun yhdistäminen aiheuttaa usein urheilijalle ylitsepääsemättömiä haasteita. EU:n tunnustama kahden uran malli (dual career) tarkoittaa opiskelun ja urheilun yhdistämistä mahdollisimman järkevällä tavalla niin, että urheilu ja opiskelu tukee toinen toisiaan.

Eurooppalaisella tasolla on viime aikoina alettu ymmärtää, että urheilu opettaa tekijälleen monia yleisiä työelämävalmiuksia. Näitä ovat muun muassa eettisyys, vastuullisuus, tavoitteellisuus, paineensietokyky, verkostoituminen ja kansainvälisyys.