Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Mu­siik­ki­opis­tos­ta alan am­mat­ti­lai­sek­si

Me Koillis-Lapin musiikkiopistosta musiikkialalle lähteneet entiset opiskelijat toivomme, että entinen opinahjomme saa säilyä samanlaisena, laadukkaana Itä-Lapin ylpeytenä kuin se on ollut opiskeluaikanamme. Suunnitelmat (yhdistäminen Lapin musiikkiopistoon tai paikalliseen kansalaisopistoon) vaarantavat opiston aseman ja estävät tulevia sukupolvia saamasta samanlaisen musiikkikasvatuksen kuin me olemme saaneet.

Yhdistämisaikeet romuttavat nykyjärjestelmän, mitä ei kukaan musiikkiopiston toiminta-alueella toivo. Olemme aikanamme esiintyneet lukuisissa kuntien tärkeimmissä tapahtumissa ja saaneet koulutuksen, joka on mahdollistanut jatko-opintomme musiikkialalla – tätä ei voida tarjota jatkossa kunnissa, jos musiikkiopistotoiminta ajetaan kaavaillusti alas.