Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Koillis-Lapin musiikkiopisto
Musiikin iloa Itä-Lapissa
Kolumni

Mu­sii­kin iloa Itä-La­pis­sa

13.07.2021 06:00
Tilaajille
Musiikkiopiston opettajat kulkevat neljän kunnan alueella – Koillis-Lapin musiikkiopistolla on annettu opetusta yli 50 vuoden ajan

Mu­siik­ki­opis­ton opet­ta­jat kul­ke­vat neljän kunnan alueel­la – Koil­lis-La­pin mu­siik­ki­opis­tol­la on annettu ope­tus­ta yli 50 vuoden ajan

14.05.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Musiikkiopistosta alan ammattilaiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mu­siik­ki­opis­tos­ta alan am­mat­ti­lai­sek­si

08.11.2019 05:00
Tilaajille