Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Metsämaan hiilivarasto on ilmastopäästöjen tuntematon tekijä

Soita on ojitettu ja kangasmaita muokattu jo vuosikymmeniä.
Soita on ojitettu ja kangasmaita muokattu jo vuosikymmeniä.
Kuva: Toivo Kiminki

Maamme ekosysteemien hiilestä valtaosa on maaperässä, siis soiden turpeessa ja kangasmetsien humuksessa. Kangasmetsien maaperässä on enemmän eloperäistä hiiltä kuin niiden puustossa. Soiden turvekerrosten hiilivarasto on näitä vielä monin verroin suurempi.

Ekosysteemien eloperäiseen hiileen verrattuna ilmakehässä olevan hiilen määrät ovat varsin pieniä. Suomen ilmatilassa hiilidioksidin määrä vastaa vain noin viittä prosenttia maaekosysteemien hiilivarastosta. Ilmastonmuutoksen kannalta on ratkaisevan tärkeää, toimiiko maaperä hiilen nieluna vaiko päästölähteenä.