Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Maski naa­mal­le ja baa­nal­le

Taistelussa koronaa vastaan on keskitytty hengissä säilymisen edellytyksiin. Kuten Maslow’n tarvehierarkia määrittelee, ensin on hoidettava välttämättömät asiat, sitten siirryttävä seuraavalle tasolle. Yhteenkuuluvuuden ja ryhmään kuulumisen tarpeet ovat välttämättömiä ihmisen hyvinvoinnille.

Nuorten ja yksinäisten vanhusten psyykkinen hyvinvointi huolestuttaa. Olemme olleet enemmän ja vähemmän eristyksissä puoli vuotta. Tämä ei voi jatkua. Ihmiset on luotu olemaan yhdessä. Koronaeristyksen psyykkisestä ongelmasta ei ole vielä puhuttu, tuleviin ongelmiin ei ole ennakoidusti tartuttu.