Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Mac­hia­vel­lis­mia Sallan kun­nal­lis­hal­lin­nos­sa

Ruotsin suurvaltakauden kuninkaan Kustaa II Adolfin aikainen valtakunnan kansleri Axel Oxenstjierna (1583–1654) totesi: ” Voi poika, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.” Kun voima on takana, rationaalinen päättely saa väistyä ja tässä merkityksessä Oxenstiernan aforismia voi soveltaa kuvaamaan kunnallispolitiikan tilaa myös 2000-luvun Sallassa.

Kun hyvinvointilautakunnan päätös (25.9.) kumoutui oikaisuvaatimuksen seurauksena (24.10.), eikä kunnanjohtaja voinut käyttää otto-oikeuttaan muuttaakseen päätöstä, kunnanjohtaja toimi Oxenstjiernan aforismin mukaisesti ja tuo kunnanhallituksen kokoukseen (4.11.) päätösesityksen, joka on samansisältöinen kuin lautakunnassa kumoutunut päätös oli, vain otsikko on muuttunut.