Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lu­ke­mi­sen lu­ke­mat­to­mat mah­dol­li­suu­det

Lukeminen ei kiinnosta enää ihmisiä. Nykyään on paljon muita viihdykkeitä, jotka ovat vieneet voiton perinteiseltä lukemiselta. Lukeminen voi kuitenkin olla ihan yhtä kivaa. Sen lisäksi se auttaa monissa asioissa, joita tarvitsemme elämässä.

Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä muuta kuin lukea kirjoja. Tämä on ongelma siksi, että nykyään esimerkiksi nuoren lukutaito voi olla hyvinkin heikko. Lisäksi moni ei ymmärrä, että kirjoista voi saada myös elämyksiä.