Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Lapissa vahvistetaan sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamista

Alakerta

Sosiaalityöhön kohdistuu vaatimuksia ja odotuksia eri taholta. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten avunsaanti tulee turvata, samalla pitäisi ennaltaehkäistä ongelmien syntyä sekä pysyä kuntien taloudellisissa raameissa. Lainsäädännön asettamat velvoitteet ja asiakkaiden tarpeet tulisi sovittaa yhteen taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Sosiaalityön ammatillisten osaamisvaateiden kasvaessa sitä määrittävä lainsäädäntö muuttuu yhä pirstaleisemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi. Sosiaalihuoltoa säännellään yli sadassa eri laissa, joista osa on juuri muuttunut ja osa on muuttumassa tulevien rakennemuutosten yhteydessä (sote). Edes juridiikan ammattilaisen ei ole helppoa muodostaa kattavaa kuvaa siitä, miten kymmenet eri lait vaikuttavat käytännön sosiaalityön arjessa.