Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kuntien pal­kan­mak­sun kes­key­tyk­set lait­to­mia

Poikkeusoloissa moni kunta on ilmoittanut keskeyttävänsä henkilöstön palkanmaksun työnteon estymisen takia työsopimuslakiin vedoten. Edellytykset keskeytykseen eivät täyty kuin harvoissa poikkeustapauksissa eli ne ovat pääsääntöisesti laittomia. Pidämme kuntien toimintaa vastuuttomana ja riitautamme laittomat tapaukset.

Palkanmaksun keskeytystä ei voi soveltaa esimerkiksi koulunkäynninohjaajiin, kirjastohenkilöstöön, nuorisotyöntekijöihin, varhaiskasvatukseen tai hallintohenkilöstöön. Keskeytys edellyttää työnteon täyttä estymistä. Asiakastilojen sulkeminen ei automaattisesti tarkoita työn katoamista, vaan tehtävien sisällön muuttumista tai työn siirtymistä etäyhteyksien päähän.