Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tokion olympialaiset: Mira Pot­ko­nen iski itsensä jatkoon ja voiton päähän mi­ta­lis­ta

Päivittyvä koronaseuranta: Pal­ve­lu­ta­lo Näs­män­kiep­piin vie­rai­lu­kiel­to, Kit­ti­län Koi­vu­ko­dis­sa neljä uutta tar­tun­taa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kans­sa­ih­mi­siä ei pidä hil­jen­tää hauk­ku­mal­la

Henri Anundin kolumni (UR 2.12.) otsikolla "Harhatietoa jakavat ovat vaarallisia hulluja" oli ikävää luettavaa. Vaikka kolumnissa nimellisesti todetaan elämän isojen kysymysten vaativan paneutumista, sortuu se itse samaan yksisilmäiseen vouhotukseen, josta se arvostelemiaan ihmisiä toruu.

Tietoa ei voi jakaa totuudeksi ja misinformaatioksi. Kolumni itse antaa tästä hyvän esimerkin.

Hallitus viestitti keväällä tutkimustiedolla perustellen, ettei maskeista ole hyötyä, niistä voi olla jopa haittaa. Tällä hetkellä viesti on päinvastainen. Kumpi näistä viesteistä siis on kolumnin voivottelema "vaihtoehtototuus", joka "haastaa tutkimustiedon maskeista"? Kumpaan viestiin eriävän mielipiteensä ilmaisseet ovat "idiootteja"?

Sen sijaan, että hiljentäisimme kanssaihmiset haukkumalla heitä "vaarallisiksi hulluiksi" ja "vouhottaviksi idiooteiksi", meidän tulisi rohkaista kaikkia ilmaisemaan perustellut näkemyksensä sekä kuuntelemaan muiden ajatuksia. Tästä rakentuu demokratia, oikeusvaltio, sekä terve ja vapaa yhteiskunta.

Vaihtoehdot ja erilaiset näkemykset ovat politiikan elinehto. Sama periaate on myös tieteen ytimessä: systemaattinen epäily ja haastaminen. Viralliset totuudet ja vaihtoehdottomuus sen sijaan kuuluvat historian ajanjaksoihin, joista meidän tulee oppia.

Ilari NikulaVäitöskirjatutkija